حضرت امام باقر (ع) از کسی که دهان خود را به سوی آسمان و خداوند باز کرده و می گوید مرا روزی ده و کوشش را ترک می کند ناخرسندم .

اسلام جامعه ای عزیز ، مستقل و متکی به خود می خواهد و نمی پسندد که ملت مسلمان محتاج بیگانه باشند و این عزت نفس با شعار بدست نمی آید زیرا تا زمانی که برای کوچکترین کالای مصرفی دستمان به سوی بیگانه دراز کنیم شکی نداشته باشیم که باید در حاشیه باشیم .
در کشوری که مکتب آن اسلام ، حکومت آن اسلام رهبری فرزانه و عالیقدر ما را به سمت تولید راهنمایی می کند و امکانات فراوانی برای تولید داریم حیف است که بگوییم بیکاری بیداد می کند دوست عزیز برادر و خواهر من به فرموده ریاست محترم جمهوری کار هست کارآفرین نیست پس باید از این مدلهای اشتغال ایجاد شده بهره گیرید و از این سرمایه عظیم استفاده نمایید که فردا دیر است .

معاونت اشتغال و خودکفایی استان فارس
صفحه اصلی
ثبت نام مشاغل
معرفی استان ورود به سایت
پیگیری ثبت نام

سایت های مرتبط
کمیته امداد امام خمینی(ره) مرکز
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس
استانداری فارس
مشاوره
سامانه امداد زرین دشت
اطلاعات بازار کار
مشاغل خانگی
رصد اشتغال کشور
سازمان فنی و حرفه ای